Friday, 30 August 2013

กฎกรรม รู้ได้ด้วยทำกรรมฐาน กรรมกำหนด - ประสบการณ์จริง


เราเป็นคนสร้างกรรม 
เราต้องแก้ไขกรรมเวร เราเอง 
ไม่ใช่คนอื่นมาแก้
บางคนก็ให้หลวงพ่อมาช่วยแก้กรรม
แผ่เมตตา อย่างนี้ เป็นไปไม่ได้

กรรมต้องแก้ด้วย "ตัวผู้ทำเอง"
ท่านทั้งหลายเอ๋ย
มานั่งเจิรญกรรมฐานต้องการรู้เวร รู้กรรม
ถ้าจิตท่านสงบ ท่านจะระลึกเหตุการณ์ได้
"ชีวิตนี้จะมีความสุข"

(หลวงพ่อจรัญ จิตธมุโม)

ข้าพเจ้ามองหาหนังสือสวดมนต์ที่เหมาะๆ กับจริตของตนเอง อ่านไปก็หลายเล่ม ทุกเล่มข้าพเจ้าก็จะลองเอามาสวดมนต์ตามดู ทำตามไปทีละบท ทุกหน้า ทุกบทสวดมนต์ที่พิมพ์มาให้ 

แต่ละเล่มข้าพเจ้าพบว่าจะรู้สึกชอบและไม่ชอบ เป็นไปตามจริตส่วนตัว จนกระทั่งข้าพเจ้าอ่านมาถึงหนังสือ"แก้กรรม" และจำไม่ได้ว่าไปได้มาจากที่ไหน เพราะหนังสือแจกธรรมะ มีเยอะ ได้มาเยอะ ตามความเชื่อการแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมพิมพ์หนังสือแจก ข้าพเจ้าชอบเก็บมาจากทุกที่ที่เจอ จะอ่านแล้วนำมาสวดมนต์ตามทุกเล่ม เพื่อเป็นบุญกุศลให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา สละทรัพย์ผลิต นำมาแจกให้อ่าน 

จนข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือ ข้างต้นมาเจอด้วยคำกล่าวข้างต้น 

ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เชื่อสักเท่าไร ว่าจะเป็นจริงทำได้ หรือ เราจะมีสมาธิทำได้ แต่ทุกครั้งข้าพเจ้าจะหัดทำ พยายามทำกรรมฐาน ยุบหนอ พองหนอ ตามที่พระอาจารย์สอน หลังการสวดมนต์ ทุกครั้ง จนวันหนึ่ง ข้าพเจ้าพบกับสิงประหลาด ...ลองติดตามดูใน link นี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมด แต่ที่ข้าพเจ้าแนะนำหนังสือ เพื่อบอกว่า หนังสือแจกธรรมทั้งหลาย มีคุณประโยชน์ต่อคนที่มีทุกข์เช่นข้าพเจ้าจริงๆ จนบัดนี้เกิดสุขและทราบกรรมตนเอง ...ชัดเจน แต่ก็ยังเขื่อว่าแค่บางส่วนเท่านั้น ทั้งชีวิตคงมีกรรมมากมายมาหลายร้อยชาติ...
No comments:

Post a Comment