Friday, 13 September 2013

เตือนภัย “นามบัตร ใบปลิว แผ่นพับ”ภัยจากนามบัตร

หญิงคนหนึ่งไปเติมแก็สที่ปั้มแก็สมีชายมาเสนอบริการทาสี โดยยื่นนามบัตรให้ หญิงคนนั้นก็รับมาอ่าน แล้วถือเข้ามาในรถด้วยสักครู่เมื่อขับรถออกมาจากปั๊มแก็ส ก็สังเกตว่าชายคนนั้นขับรถตามมา และเธอก็รู้สึกว่า หายใจไม่ค่อยออก เธอรีบเปิดหน้าต่างและตระหนักว่า กลิ่นนั้นมาจากมือของเธอเอง ซึ่งเป็นมือข้างที่เธอรับนามบัตรมาจากชายคนนั้น เธอตัดสินใจขับรถและกดแตรไปตลอดทางเพื่อขอความช่วยเหลือ

ชายคนนั้นจึงขับรถหนีไปยาที่ป้ายบนนามบัตรคือ ยา BURUNDANGA เพิ่อให้เราหมดสติ ควบคุมตนเองไม่ได้ แล้วไอ้ตัวร้ายก็จะขโมยของและ/หรือข่มขืนเราโดยยานี้มีประสิทธิภาพแรงกว่ายาที่ใช้ข่มขืนสาวๆ ถึง 4 เท่าดังนั้น อย่ารับกระดาษ นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว จากคนแปลกหน้า...

เรื่องนี้มีผู้แย้ง..ว่าเป็น forward เมล์ไปทั่วนานมาแล้ว ผู้เขียนได้มา แต่ก็ยังสงสัยว่าเป็นเรื่องน่าเชื่อถือหรือไม่ เกี่ยวกับ Burndanga เป็นอะไรเลยไปคนคว้าเพิ่มเติม พบว่า Burundanga เป็นสารที่มีฤิทธิ์ แบบนี้...
No comments:

Post a Comment