Thursday, 12 December 2013

อั้ม เนโกะ งานเข้า นักศึกษาธรรมศาสตร์ ยื่น สามพันรายชื่อ ไล่ พ้นสถาบันศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มธ. รวบรวม 3 พันชื่อ ไล่ อั้ม เนโกะ ให้พ้นจากสถาบัน หรือให้มีการลงโทษ จากกรณีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งห้อยโหนรูปปั้นอาจารย์ปรีดี ไปจนถึงการด่าว่าคณาจารย์


 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 มีรายงานว่า ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย นายองค์อร ภูอากาศ นักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และอดีตนักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ได้นำรายชื่อของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกว่า 3,050 คน ยื่นต่อ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อให้ดำเนินการทางวินัยต่อนายศรันย์ ฉุยฉาย หรือ อั้ม เนโกะ เนื่องจากอั้ม เนโกะ มีพฤติกรรมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต

          ทั้งนี้ นายองค์อร กล่าวว่า การที่มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันออกมาทำเช่นนี้ เพราะอยากให้สังคมรู้ว่า ประชาคมธรรมศาสตร์ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมหลายอย่างของอั้ม เนโกะ ทั้งการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม การใช้วาจาไม่สุภาพต่อคณาจารย์ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งล่าสุด อั้ม เนโกะ ได้พยายามชักธงสีดำขึ้นยอดโดม เพื่อประท้วงอธิการบดีที่มีทัศนคติเอนเอียงทางการเมือง โดยทางกลุ่มได้มีการพูดคุยกันทางโซเชียลมีเดีย และมองว่าอั้ม เนโกะ ทำเกินไป อันเป็นการสร้างความเสียหายต่อสถาบัน แม้ว่าอยากแสดงออกทางการเมือง ก็ควรอยู่ในกรอบและกติกาของสังคม ไม่ควรเอาชื่อสถาบันไปอ้างเพื่อความชอบธรรมของตัวเอง ฉะนั้น จึงต้องการให้มีการพิจารณาลงโทษ อั้ม เนโกะ ตามความผิดและระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยอาจมีการคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา พักการเรียน และลงโทษตามดุลยพินิจ
          ด้าน ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตนเองรับทราบพฤติกรรมของอั้ม เนโกะ มาโดยตลอด ตั้งแต่การห้อยโหนรูปปั้นของ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งก็ได้มีการเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน จากนั้นก็เรื่องของการแต่งกายไม่เหมาะสม และใช้วาจาไม่สุภาพกับคณาจารย์ มธ. ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเองได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและเสนอบทลงโทษให้พักการเรียน 1 ปี แต่ผู้ปกครองได้เข้ามาขอให้ลดโทษเหลือ 1 ภาคเรียน อันอยู่ระหว่างการพิจารณาของนายปริญญา คาดว่าจะพิจารณาโทษได้ใน 1 - 2 สัปดาห์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ลงโทษไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย หากโทษไม่ถึงขั้นคัดชื่อออก ก็ไม่สามารถทำได้

No comments:

Post a Comment